En verklig plats

Vad gör det med en plats att den varit föremål för en skjutning? Sven Westerlund undersöker detta genom att fotografera platser i Stockholmsområdet som under 2020 och 2021 utsatts för dödsskjutningar. Fotografierna, tillsammans med Daniel Boyacioglus slående texter, förenas i en rå och tankeväckande bild av livet, döden och platsers betydelse. Westerlunds fotografier gör motiven eviga och upphöjda i sin raka realism och visar hur det såg ut före och efter skjutningen. Det väcker frågor hos betraktaren som: Kunde jag själv ha gått där? Vem är jag i förhållande till denna gata, denna stad? Motivens vardaglighet och den avskalade förnimmelsen av varsomhelst ger dem en ny, nästan gastkramade känsla av hjälplöshet som förhoppningsvis föder tankar och på sikt handling. Som i Boyacioglus enkla rader: Här sköts nån ihjäl. Dagen innan var det en annan plats.